• Ny som chef med resultat- och personalansvar?


  • Har du varit i chefsrollen en period, men tycker det svåra är hur du ska förstå, motivera och utveckla medarbetare mot uppsatta mål?


  • Behöver du en verktygslåda med användbara ledarinstrument för att lyckas med uppdraget som chef och ledare?

Ledaryrket i sig kräver en hel del psykologisk kunskap om människors olika personligheter, drivkrafter, utvecklingsnivå och behov. Du behöver också kännedom om hur man kan hantera konflikter på ett effektivt sätt, hur man fattar snabba beslut, trots ibland osäkra beslutsunderlag.


Vad ska du tänka på när du ska hantera svåra samtal, där starka känslor är involverade. Vad skall du tänka på vid uppsägningssamtal. Hur genomför du förändringar i din grupp trots trögt motstånd. Hur håller du effektiva möten? Listan kan göras lång och det är verkligen inte lätt att vara chef och ledare. Du har med andra ord utöver det operativa ansvaret en mängd ytterligare uppgifter som du kanske inte tänker på när du tackar ja till rollen som chef.


Bäst resultat ges program över tid med hemuppgifter och uppföljningar. Du kan genomföra ledarutvecklingsprogram individuellt eller i grupp.

Låter ovanstående intressant? Hör av dig till mig idag!

Ledarutveckling

Exempel på kunder inom ledarutveckling