Urval i rekrytering

  • Det kostar 1 miljon kr minst, om fel nyckelperson kommer in i er verksamhet. Hur garanterar ni att det inte händer ert företag?


  • Hur ska ni kunna ta reda på hur den sökande egentligen fungerar ute i verkligheten, utanför intervjusituationen, (eftersom det är en konstruerad situation och där vissa kommer mer till sin rätt än andra)?


  • Hur ska ni kunna veta vad som egentligen finns bakom fasaden? (kandidatens attityder, samarbetsförmåga, drivkrafter, konflikthanteringsförmåga, förändringsvilja, urspårnings-tendenser under stress med mera). Beteenden som inte syns på ett CV eller personligt brev.

Landers Insikt & Utveckling har drygt 23 års erfarenhet av personbedömning i samband med rekrytering av chefer, nyckelpersoner, specialister, produktionspersonal och säljare i olika branscher.


Katarina Landers har många goda referenser och använder högkvalitativa metoder. Hon är licensierad och certifierad i flera analysverktyg i personlighets- och ledarstilstester. BP Basprofil som mäter grundläggande personlighet och LSI, ledarstilsinventorium. Ni som uppdragsgivare kan också fylla i en kortvariant av önskvärd profil i båda dessa tester. Vid nyckelpositionsrekryteringar används också BasIQ som mäter generell begåvning. Kvalitativa djupintervjuer görs utifrån en strukturerad metod. Därefter tas minst två referenser med erfarenhet av personen i för tjänsten viktiga områden. Sammantaget innebär ovan att personbedömningen/second opinion sker utifrån noggrannhet, långvarig yrkeserfarenhet och hög träffsäkerhet.

Exempel på kunder inom urval i rekrytering