Teamutveckling

  • Ni är olika personligheter och har olika roller i gruppen. Hur kan ni utifrån dessa parametrar förstå varandra bättre, kommunicera effektivare, utveckla er problemlösningsförmåga och fatta snabbare beslut?


  • Har ni definierat vilka värderingar och spelregler som ska genomsyra ert samarbete? Och det svåra, att leva efter dessa i den praktiska arbetsvardagen.


  • Har en medarbetare slutat och en annan börjat? Detta påverkar gruppen och vilka krav ställer det på ledarskapet?

Landers Insikt & Utveckling har drygt tjugofem års erfarenhet av att förbättra teams interna samspel och få rätt saker att hända.


Landers I & U utbildar eller utvecklar er utifrån processledning mot definierade mål, genom upplevelsebaserad pedagogik, teoretisk kunskap samt licenser i olika analysverktyg. 


Inspiration hämtas från Insights Discovery, FIRO-modellen, The Human Element och Belbins grupproller.

Exempel på kunder inom teamutveckling